plemeno-azavak

31. července 2011 v 13:34 | ♥☻Gabcikhh and Romča ☺♀ |  Pes
Výška v kohoutku: Psi: mezi 64 a 74 cm
Feny: mezi 60 a 70 cm
Hmotnost: Psi: přibližně 20 až 25 kg
Feny: přibližně 15 až 20 kg
Péče
Péče o srst je minimální, stačí ji v době línání otřít vlhkým hadříkem. Miluje sluníčko, ale moc nemusí vodu. Důležité je věnovat se jeho výchově a socializaci. Cvičit azavaka je možné pouze pomocí pozitivní motivace (zábavné cvičení spojené s hrou a odměnami), nátlakové metody na něj nezabírají (spíše naopak). Vyhněte se drilu a neustálému opakování cviků, tím byste psa akorát znechutili. Musí být ubytován výhradně v bytě - jeho srst nemá podsadu, v zimě proto uvítá funkční obleček. Nutně také vyžaduje přítomnost svého pána.

Vzhled
Je to vysokonohý elegantní pes. Kostra a svalovina se výrazně rýsují pod suchou kůží. Působí celkovým dojmem vysoké ušlechtilosti, lehkosti a pružnosti. Jeho tělo lze popsat jako na výšku postavený obdélník. (Délka těla/výška v kohoutku = 9:10 u fen může být tento poměr lehce překročen). Srst je krátká a jemná. (Barva - písková, strakatost se omezuje na končetiny. Všechny barevné odstíny od světle pískové do tmavě červené jsou přípustné.)


Využití a povaha
Je to hrdý, svérázný pes, čilý a ostražitý. Jedná se o přírodní plemeno - živé a pozorné, proto je nutné k němu i správně přistupovat. Může působit až roztěkaně - neustále totiž pozoruje své okolí, aby mu nic neuniklo. Je vysoce inteligentní, má výbornou paměť a schopnost samostatně řešit různé situace. Je celkově opatrný ke všemu novému. Úzký vztah k pánovi a k jeho rodině je mu vlastní (velmi špatně snáší změnu pána). Je mazlivý a hravý, miluje děti. Má potřebu být neustále se svými lidmi, zachovává si však odstup vůči cizím - je rezervovaný, někdy dokonce nepřístupný, ale k lidem, které je k sobě ochoten připustit, umí být něžný a láskyplný.
Ve své domovině se využíval k lovu na dohled, proto je mu vrozené pronásledování všeho, co se hýbe. Vrozený pud pronásledování kořisti si může vybít na dostihové dráze (klasické dostihy či coursing). Nomádi v něm kromě lovu vidí i zvíře, kterým se mohou pyšnit, i společník.
náhled obrázku

 

planety+obrazky

25. června 2011 v 20:56 | ♥☻Gabcikhh and Romča ☺♀ |  Vesmír

náhled obrázku

MERKUR

Merkur je Slunci nejbližší planeta. Je to také nejmenší planeta ve sluneční soustavě. Pro představu o jeho velikosti je jeho průměr asi 38 % průměru Země a je tedy zhruba 1,4 krát větší než Měsíc. Rovníkový průměr má dokonce menší než měsíc Jupitera - Ganymed a měsíc Saturna - Titan. Merkur je známý přinejmenším od časů Sumerů (3. tisíciletí př. n. l.). Je zajímavé, že od Řeků dostal dvě jména: Apollo při svém zjevování se jako ranní hvězda a Hermes jako hvězda večerní. Řečtí astronomové nicméně věděli, že tato dvě jména označují stejné těleso. Hérakleitos se dokonce domníval, že Merkur a Venuše obíhají okolo Slunce a ne okolo Země.
V římské mytologii je Merkur bůh obchodu a cestování, ale také zlodějů, tvoří protějšek řeckého boha Herma, okřídleného božího posla. Dostal své jméno pravděpodobně díky svému rychlému pohybu po obloze.Naši předkové v české kotlině měli vlastní staročeský název této planety, říkali jí Dobropán. Merkur je často viditelný triedrem nebo i neozbrojeným okem, ale je vždy velmi blízko Slunce a je těžké ho uvidět na zesvětlené obloze. Jeho jasnost dosahuje maximální hvězdné velikosti -1,9 mag, tedy více než jasnější hvězdy, avšak v přesvětlení zapadajícím či vycházejícím Sluncem jeho záře snadno zaniká. Tady jsou některé stránky, které ukazují pozici Merkura (a samozřejmě i jiných planet a těles) na obloze.
Planeta Venuše

VENUŠE

Zpočátku si lidé neuvědomovali, že "Večernice" a "Jitřenka" je ve skutečnosti stejná planeta. To bylo již hodně dávno. Astronomové se nyní někdy zmiňují o Venuši jako o sestře Země. Obě mají podobnou velikost, hustotu a objem. Obě vznikly ve stejné době zahuštěním ze stejné mlhoviny. Nicméně, během posledních málo roků vědci přišli na to, že tady podobnosti končí. Nemá žádné oceány a je obklopena hustou atmosférou, složenou převážně z oxidu uhličitého a v atmosféře se nachází i kapky kyseliny sírové. V atmosféře nenaleznete téměř žádné vodní páry. Na povrchu je atmosférický tlak 90 x větší než na Zemi v nulové nadmořské výšce.
Venuše je po Měsíci nejjasnější objekt na noční obloze. Má na to nárok, protože je Zemi nejblíže. Venuši lze pozorovat ráno nebo večer. Na Venuši lze už triedrem nebo malým dalekohledem pozorovat fáze dne, ale jak je známo, Venuše je obklopena hustou atmosférou, takže dalekohledy lze pozorovat jen atmosféru.
Planeta Země

ZEMĚ

Z našeho pohledu vypadá Země jako velký a nekonečný oceán vzduchu. Astrounauté, kterým se poštěstilo vidět Zemi z vesmíru, mívají pocit, že je Země malinká, s tenkou vrstvou atmosféry. Vesmírní cestovatelé mohou na naší planetě rozpoznat modrá vodstva, hnědé a zelené masy pevnin a bílá mračna, kolem obvodu jsou vidět mraky na černém pozadí. Jak mnoho bylo na Zemi snů o cestování vesmírem. V podstatě jsme ale všichni vesmírnými poutníky. Naše kosmická loď je Země a cestujeme rychlostí 108 000 kilometrů v hodině.
Země je třetí planeta naší sluneční soustavy, počítáno z pohledu Slunce, od kterého je vzdálena 150 miliónů kilometrů. Zemi trvá 365,256 dnů, než oběhne svoji dráhu kolem Slunce. Průměr Země je 12 756 kilometrů, což je pouze o několik kilometrů více, než je průměr Venuše. Naše atmosféra se skládá ze 78 % z dusíku, z 21 % kyslíku a 1 % ostatních plynů. Země je jedinou známou planetou naší sluneční soustavy, kde je vědecky ověřeno, že existuje život.Planeta Mars

MARS

Dříve než se Mars začal zkoumat pomocí kosmických sond, byl to největší kandidát pro mimozemský život. Tento názor se ujal díky tomu, že byly na povrchu této planety pozorovány kanály. Toto vedlo k populární domněnce, že tyto kanály jsou zavlažovací a že byly vytvořeny inteligentními bytostmi. V roce 1938 bylo odvysíláno rozhlasem drama na motivy sci-fi "Válka světů" a mnoho lidí věřilo této povídce a obávalo se invazi Marťanů. Další důvod, proč si lidé mysleli, že je na Marsu život, byl ten, že u této planety dochází k sezónním změnám barvy jeho povrchu. Tento jev vedl ke spekulacím, že k této změně dochází díky různým marťanským vegetačním pochodům v době teplejších a chladnějších měsíců.
V červenci roku 1965 sonda Mariner 4 poslala 22 detailních záběrů Marsu. Všechny tyto snímky potvrdily, že povrch planety obsahuje mnoho kráterů a přirozeně vytvořených kanálů. Tyto kanály evidentně nebyly uměle vytvořeny a ani jimi neprotéká voda. V červenci a září 1976 přistály na povrchu Marsu dva přistávací moduly sondy Viking, které provedly tři biologické experimenty a objevily neočekávané a záhadné chemické aktivity v marťanské půdě. Tyto aktivity ovšem neposkytly svědectví o přítomnosti živých mikroorganizmů v půdě v blízkosti přistání. Biologové spojení s touto misí jsou dále přesvědčeny, že je planeta Mars samo sterilizovaná. Toto zdůvodňují tím, že kombinace slunečního ultrafialového záření, které nasycuje povrch, extrémní sucho půdy a okysličovací povaha půdy chemicky znemožňuje vytváření živých organismů na Marsu.Planeta Jupiter

JUPITER

Jupiter je se svým rovníkovým průměrem 142 800 km největší planetou ve sluneční soustavě. Je v pořadí pátou planetou od Slunce. Pokud by byl Jupiter dutý, tak by takto vzniklý prostor vyplnilo více než tisíc Zemí. Jeho hmotnost, 1,9.1027 kg, je větší než hmotnost všech ostatních planet dohromady. Svou přitažlivostí ovládá velké množství měsíců, jejich počet neustále narůstá. Čtyři z nich, Io, Europa, Ganymedes a Callisto byly objeveny Galileem již v roce 1610. Jako všechny plynné planety i tato má systém prstenců, ale velmi nejasný a zcela skrytý ze Země (prstenec byl objeven v roce 1979 pomocí kosmické sondy Voyager 1). Tloušťka Jupiterovy atmosféry je zhruba 1 000 km a skládá se z plynného vodíku a helia s malým množstvím metanu, čpavku, vodních par a dalších sloučenin. S ohledem na velikost Jupitera s hloubkou poměrně rychle narůstají teplota i tlak a proto se v hloubce asi 1 000 m nachází moře kapalného molekulárního vodíku. V hloubkách ještě větších je už tlak natolik velký, že má vodík tuhé, kovové skupenství.
Barevné šířkové pásy, atmosférické mraky a bouře ilustrují dynamický systém Jupiterova počasí. Charakter oblak se mění během hodin nebo dnů. Velká rudá skvrna je složitá anticyklóna pohybující se proti směru hodinových ručiček. Na krajích se zdá, že se materiál otočí během čtyř až šesti dní; blízko středu je pohyb nepatrný a velmi náhodný ve směru. V celém pásu mračen se nachází řada dalších malých bouří a vírů. V polárních oblastech Jupitera byly pozorovány polárních záře podobné pozemským, které jsou způsobeny nabitými částicemi, které jsou vyvrhovány z vulkánů na měsíci Io. Na vrcholcích mraků byly pozorovány mohutné oslňující blesky.
Planeta Saturn

SATURN

Saturn je druhou největší planetou sluneční soustavy a díky svým prstencům je považován za jeden z nejkrásnějších objektů ve vesmíru. Až do mise sond Voyager 1 v druhé polovině 70. let 20. stol. byl jedinou známou planetou, která by se mohla pyšnit soustavou prstenců. Saturn patří mezi velké planety, podobá se Jupiteru (jeho hmotnost je však jen třetinová). Jde o z velké části plynné těleso, složené převážně z vodíku s nejnižší hustotou (690 kg/m3) v celé sluneční soustavě. Velmi nápadné je u Saturna jeho zploštění na pólech, způsobené rychlou rotací (takže rovníkový průměr je 120 660 km, zatímco polární průměr činí jen 98 000 km - možným vysvětlením tohoto jevu je spíše tekutá než pevná fáze vodíku v jádru, která se za vnitřních tlaků nezmění až do teploty 7000 K). Sklon osy rotace vůči oběžné dráze má velký význam z hlediska viditelnosti Saturnova prstence. Při pohledu na Saturn v infračerveném spektru můžeme podrobněji rozeznat strukturu atmosféry. Snímek je složen ze tří obrázků pořízených zařízením NICMOS v Hubbleově teleskopu. Rozdílné barvy nám ukazují kolísající výšku a složení mračen krystalů amoniaku. Na snímku je vidět, jak prstence vrhají stín na horní polokouli Saturnu. Na snímku můžeme rovněž spatřit měsíc Saturnu Tethys vpravo nahoře a Dione vlevo dole.
Planeta Uran

URAN

Uran je sedmá planeta od Slunce a je třetí největší ve sluneční soustavě. Má rovníkový průměr 51 800 kilometrů a oběhne okolo Slunce jednou za 84,01 pozemských let. V rovníkovém průměru je větší než Neptun, ale co do váhy je lehčí než on. Jeho střední vzdálenost od Slunce je 2 870 milionů kilometrů. Délka dne na Uranu je 17 hodin 14 minut. Uran má známých 21 měsíců, ale předpokládá se, že jich je ještě o něco více. Dva největší měsíce, Titania a Oberon, byly objeveny Williamem Herschelem už v roce 1787. William Herschell objevil Uran jako první planetu moderního věku, při systematickém prohledávání oblohy s jeho dalekohledem 13. března 1781. Uran byl vlastně pozorován předtím už mnohokrát, ale zapadl ignorován jako další hvězda (první zaznamenané pozorování je z r.1690, když ho John Flamsteed zkatalogizoval jako 34 Tauri). Herschell nebyl ani profesionální astronom, byl prý znamenitý hudebník a pěstoval astronomii jen jako svého krásného koníčka. Na fotografii vlevo je i se svou sestrou Karolínou, která jeho nadšení pro astronomii sdílela. Nakonec se Herschell stal astronomem anglického krále Jiřího III. Planetu pojmenoval "Georgium Sidus" (Georgiánská Planeta) ke cti svého patrona. Jiní planetu nazývali prostě "Herschel". Pojmenování "Uran" bylo poprvé navrhnuto německým astronomem Johannem Elertem Bodem ve shodě s jmény jiných planet vycházejících z klasického bájesloví, ale vstoupilo do běžného používání až po r.1850.
Planeta Neptun

NEPTUN

Neptun je typickým představitelem planety zvané plynný obr, jeho průměr je 49 500 km. Oběžná doba kolem Slunce činí 165 roků. Perioda rotace je 16 hodin a 7 minut. Narozdíl od Země se může pochlubit 8 měsíci, z nichž šest bylo objeveno sondou Voyager. Den na Neptunu trvá 16 hodin a 6,7 minut. Centrální část nitra planety, přibližně dvě třetiny poloměru, je složena postupně od středu z kamenného jádra, ledu, tekutého čpavku a metanu. Vnější část, zhruba třetina, je směsí horkých plynů vodíku, hélia, vody a metanu. Metan dává Neptunu charakteristickou modrou barvu.
Na Neptunu lze pozorovat několik velkých, temných skvrn, připomínajících bouře na Jupiteru. Největší skvrna, známá jako Velká temná skvrna, o velikosti průměru asi jako naše Země, je podobná Velké rudé skvrně na Jupiteru. Voyager odhalil malé nepravidelnosti mezi východně se pohybujícími mračny, která oběhnou Neptun každých 16 hodin. Tato mračna jsou při svém oběhu doplňována mračny z nižších vrstev. Dlouhé světlé mraky (podobným na Zemi říkáme cirry) je možné spatřit i vysoko v Neptunově atmosféře. V nízkých severních zeměpisných pásmech pořídil Voyager obrázky mraků, od kterých lze pozorovat stín na mracích pod nimi. Neptun je místem, kde vanou nejsilnější větry v naší sluneční soustavě. Poblíž Velké temné skvrny dosahuje rychlost větru 2000 km/h. Většina větrů vane západním směrem, tedy proti rotaci planety.

pisen jaky to je

25. června 2011 v 14:57 | ♥☻Gabcikhh ☺♀ |  Ewa Farna
jaky to je
Ty víš jaký to je když člověk
ráno vstává
a zrcadlo
ti říká děvče žádná sláva,
nemáš čím oslnit,nemáš čím překvapit.
Jsi jen holka odvedle
tak se s tím nauč žít...

Ty víš jaký to je
bejt ta no celkem milá
uvnitř jsi barevná
a navrch černobílá...

Nečekáš žádný ách a potlesk v kulisách,
taková šedá myš to často uslyšíš.
Nečekáš žádný ách a potlesk v kulisách,
taková šedá myš to často uslyšíš.
 


co nesmí chybět v kleci

25. června 2011 v 14:46 | ♥☻Gabcikhh ☺♀ |  Činčila
co nesmi v kleci chibět
  • dřevěný domeček na spaní

  • miska na granule

  • napaječka s kovovím pitkem
[nikdy miska na vodu!!!!!]

  • poličky,sedatka[dřevěne]

  • velka silna větev

  • něco na obrušovaní zubu

  • podestýlka

  • seníček

  • prolezačky,větvičky atd.

rtěnka nebo lesk

19. června 2011 v 17:49 | ♥☻Gabcikhh and Romča ☺♀ |  moda
I holky, co se moc nemalují, rády přetřou své rty aspoň občas leskem, a hned mají mnohem svůdnější styling. Rtěnky a lesky na rty by prostě neměly chybět v kosmetické taštičce žádné z nás. K čemu jsou dobré?

Balzám na rty

Balzám, pomáda, tyčinka na rty... Na rozdíl od rtěnky nebo lesku není primární účel tohoto produktu zdobit, ale pečovat. Proto jsou balzámy dost často bez barvy a přeslazených příchutí. Mají naše rty především vyživovat a hydratovat, ošetřit a hojit suchá místa nebo popraskané rty a dodat jim ochranná film.

Spousta dívek používá jen balzám, proto se samozřejmě vyrábí takové, které mají jemně barevný nádech. Rozhodně působí ale vždy decentně, nemusíš se bát, že by ses balzámem zmalovala.

Lesk na rty
Pokud kombinuješ rtěnku a lesk, je účel obou jasný - rtěnka dodá rtům barvu, lesk konečnou jiskru. Řada mladých dívek ale považuje rtěnku za zbytečnou, hodí se podle nich spíše pro dospělejší ženy, které se víc líčí. Samotný lesk působí mladistvě, svůdně a sladce.

Lesk vyvolává na rtech efekt vlhkosti, proto působí tak sexy. A pro muže neodolatelně, doslova vybízí k polibku. Lesk sice ze rtů rychle mizí, a při líbání obzvlášť, ale jeho aplikace je rychlá a snadná. A spoustě kluků připadá nanášení lesku štětečkem na rty jako hodně svůdná záležitost. ;-)

Jaké má nevýhody? Lesk je především estetická záležitost, jeho složení nemá za úkol o naše rty pečovat. Naopak, mnohdy obsahuje různé látky, jako částečky třpytek, ale i výrazná aromata a parfemaci, které mohou naše rty výrazně vysušovat. Při výběru lesku tedy vždy dbej na kvalitu a ideálně pod něj používej hydratující balzám.

Rtěnka

Pokud nejsi zvyklá líčit se rtěnkou, bude to chtít ze začátku trochu tréninku, aby byl efekt takový, jaký očekáváš. Rtěnka dodá rtům vitalitu a pomocí ní můžeš snadno zvýraznit nebo zamaskovat to, co potřebuješ.

Protože je rtěnka výrazně barevnější, chce to při jejím nanášení víc soustředění. Lesk na rty si naneseš klidně poslepu, rtěnku by sis měla aplikovat vždy raději před zrcadlem. Ideální je spolu se rtěnkou kombinovat i konturovací tužku, kterou si orámuješ tvar rtů, a poté rty vybarvíš rtěnkou ve stejném odstínu.

Po první vrstvě rtěnky obtiskni rty do ubrousku a přetři je znovu. Pak můžeš rty ještě lehce přepudrovat. Díky tomu ti rtěnka vydrží skutečně dlouho, navíc se nebude rozmazávat.
Při líčení platí, že vždy bys měla zvýraznit jen jedno - rty nebo oči. Pokud bys měla výrazně nalíčené oboje, působila bys příliš lacině.

A u rtěnky musíš dávat pozor, aby se ti nerozmazala. To si můžeš ohlídat už při koupi, kdy zvolíš kvalitní neslíbatelný produkt.

Kdy je rtěnka lepší než lesk? Hodí se rozhodně na mimořádnou příležitost, třeba na ples, nebo na glamour večírek. Pokud chceš být za dámu nebo působit dospěleji, správně nanesená rtěnka ti v tom pomůže.

Vanity Fair - June 2011

14. května 2011 v 16:54 | ♥☻Gabcikhh and Romča ☺♀ |  Katy Perry
01.jpg

David Lachapelle ('ghd' Promo)

14. května 2011 v 16:52 | ♥☻Gabcikhh and Romča ☺♀ |  Katy Perry
01.jpg02.jpg03.jpg

Planety ve vesmíru a malé info o nich

22. března 2011 v 10:32 | ♥☻Gabcikhh and Romča ☺♀ |  Vesmír
http://giobio.ic.cz/obrazky/geologie/planety.jpg

Slunce, Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, (Pluto)

Zeměkoule - Fotky

22. března 2011 v 10:29 | ♥☻Gabcikhh and Romča ☺♀ |  Vesmír
http://www.cizov.cz/czech/kdenajdete/imageskdenajdete/kdenajdete3.jpghttp://astroportal.sk/images/zem.jpg

Slunce - Fotky

22. března 2011 v 10:26 | ♥☻Gabcikhh and Romča ☺♀ |  Vesmír
http://www.cojeco.cz/attach/photos/ostatni/Slunce_88143/Slunce-1max.jpghttp://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQaNJcZHJVVZLfdlfG33WUuAuq-OWnUeEi8WHSpryxnnCBL-lXCRQ

Kam dál